You are browsing from United States

Visit

tramousa.com
Or
Continue

CSR

In de strategische visie van ons bedrijf wordt veel aandacht besteed aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel Corporate Social Responsability, het vrijwillig in achtnemen, naast economische overwegingen, van sociale en ethische waarden.
Onze stijl en ons werk baseert zich op fundamentele principes :

  • duurzaamheid in de zin van ontwikkeling van het menselijke kapitaal en van het multiculturalisme, positieve ontwikkeling van de gemeenschap en bescherming van het milieu
  • transparant optreden naar onze Klanten/Partners/Contacten toe
  • integriteit e gelijkwaardigheid in de omgang met onze gesprekspartners en in het uitvoeren van verleende diensten.

Duurzame ontwikkeling betekent “ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen
Duurzame ontwikkeling, verre van een definitieve toestand van harmonie, is eerder een proces van verandering waarbij het gebruik van de ter beschikking staande middelen, de richting van de investeringen, de oriëntatie van de technologische ontwikkeling en de institutionele veranderingen met elkaar in overeenstemming worden gebracht en (alle) zowel de huidige als de toekomstige mogelijkheden vergroten om aan menselijke behoeften en wensen tegemoet te komen.
(World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”. Brundtland-Rapport, 1987).